Calitatea şi motivarea personalului

 

Toţi cercetătorii seniori din IMAS sunt absolvenţi de facultate (sociologie, marketing, economie). Unii dintre ei au absolvit masterul, alţii sunt masteranzi sau doctoranzi.

 

Periodic, cercetătorii participă la cursuri de instruire sau seminarii pentru a asigura accesul cercetătorilor la informaţia de specialitate, la proceduri şi tehnici de cercetare pe care IMAS le-a perfecţionat de-a lungul anilor.

 

IMAS şi-a extins continuu capacitatea de expertiză în cei 15 ani de activitate, dezvoltând un set de reguli şi proceduri interne care permit transferul eficient al experienţei profesionale şi a standardelor de calitate în rândul angajaţilor.