Produse şi servicii

 

Produsele oferite de IMAS se concretizează în tipurile de cercetări oferite clientilor săi.

 

Cercetările realizate de IMAS sunt atât de tip cantitativ, cât şi de tip calitativ. Cercetarea media este considerată un tip de cercetare având caracteristici proprii în ceea ce priveşte metodologia, motiv pentru care ea nu a fost circumscrisă nici cercetării cantitative, nici celei calitative. În pagina de faţă sunt descrise caracteristicile fiecărui tip de cercetare.

 

În rubrica „Tipuri de studii pe domenii” sunt prezentate succint modelele de studii pe care le realizează IMAS în domenii diverse, indiferent de metoda de cercetare adoptată.

 

În cadrul descrierii fiecărui departament se află informaţii detaliate privind studiile derulate de IMAS, în funcţie metodologia utilizată (cercetare calitativă / cantitativă / media).

 

Serviciile puse de IMAS la dispoziţia clienţilor săi, sunt serviciul BOP si serviciul ROMNIBUS.