Departamentul de Cercetare Calitativă (DCCL)

 

DCCL realizează cercetări de tip calitativ în domenii diverse.

 

Atribuţii:

 • Relaţionarea permanentă cu clienţii actuali sau potenţiali
 • Realizarea de designuri de cercetare calitativă
 • Recrutarea participanţilor
 • Transcrierea integrală a interviurilor
 • Producerea rapoartelor descriptive de cercetare
 • Prezentarea rezultatelor cercetării în faţa clientului

 

Tipuri de studii după metoda utilizată:

 • Interviul în profunzime

  Interviu “faţă în faţă”, în care moderatorul sondează şi probează opiniile participantului. Baza analizei ulterioare o reprezinta suma opiniilor exprimate individual.
  Interviurile în profunzime (in-depth interviews) sunt foarte eficiente in cazul evaluării campaniilor de comunicare, mesajelor publicitare, testării de ambalaje etc. Uneori aceste interviuri au loc în cadrul natural al respondentului (acasă, la magazin) pentru a observa comportamente specifice.
  Acest tip de studiu este indicat în special în cazurile în care cercetarea este centrată pe categorii dificile - experţi, status înalt, politicieni etc.

 • Interviul în pereche / Triada

  Moderatorul poartă cu 2-3 persoane o discuţie liberă pe tema studiată. Rezultatele sunt informaţii detaliate privind comportamentele de consum, opiniile şi atitudinile faţă de anumite produse servicii, situaţii etc. Sunt puse în evidenţă valorile şi normele după care se orientează participanţii, sentimentele pe care le au faţă de anumite subiecte etc.

 • Mini grupul

  Interviu colectiv realizat de moderator cu 4-5 respondenţi. Mini grupurile permit o abordare mult mai detaliată a temelor cercetării decât sesiunile focus grup. Mini grupurile sunt indicate atunci când temele puse în discuţie sunt foarte sensibile şi/sau participanţii fac parte din categorii sociale greu accesibile şi/sau prin tema studiată există cerinţa de a aprofunda mai mult un subiect.

 • Focus grupul

  Este un interviu colectiv, la care participa un număr de 8-10 persoane şi un moderator. Constă într-o discuţie purtată relativ liber, în care participanţii au răgazul de a exprima opinia proprie, de a negocia sau de a se confrunta cu ceilalţi participanţi. Moderarea grupului este realizată pe baza unui ghid de interviu (interviu semistructurat) sau a unui ghid de probleme de cercetat.

 • Observaţia

  Observaţia constă în urmărirea şi examinarea (contemplarea) unor fenomene, procese, situaţii sau comportamente ale unor persoane derulate în mediul lor natural. Cercetătorul notează cât mai detaliat caracteristicile observate, în vederea analizei ulterioare. Observaţia are în vedere descrierea orientărilor, modelelor, stilurilor, comportamentelor participanţilor implicaţi. Acest tip de studiu este un instrument foarte util atunci când tema de cercetare presupune studiul comunităţilor, organizaţiilor, relaţiilor comunitare sau organizaţionale etc.

 • Studiul de caz

  Metodă de cercetare al cărei obiectiv este descrierea unicităţii, individualităţii unei persoane, a unei familii, a unei colectivităţi sau a unei organizaţii.
  Această metodă se utilizează de regulă în asociere cu alte metode de cercetare.
  Se foloseşte în special în situaţiile în care nu există suficientă informaţie (nici teoretică, nici empirică) într-un oarecare domeniu. Este una dintre cele mai exploratorii metode de cercetare.

 

Tipuri de studii după domeniile în care se aplică

 • Publicitate şi dezvoltare de mărci, produse:

  - Evaluare de strategii de marketing
  - Evaluare de concepte de produse şi servicii
  - Evaluare de concepte publicitare, concepte de campanii de comunicare
  - Evaluare de reclame (pe orice fel de suport mediatic)
  - Testare de ambalaje

 • Studii de imagine a mărcii, imagine a corporaţiei

  - Pesonalitatea mărcii
  - Brand equity
  - Studii de identitate a corporaţiei

 • Studii pentru piaţa bancară

  - Metode şi tehnici adaptate serviciilor financiare – produse şi servicii bancare, valori mobiliare, asigurări, investiţii

 • Studii destinate dezvoltatorilor de servicii prin internet

  - Testare de concepte de website

 • Studii pentru piaţa media

  - Teste de concepte de revistă, ziar, emisiuni radio şi TV
  - Studii de imagine pentru trusturi de presă, posturi de radio şi televiziune

 • Studii pentru companii de telecomunicaţii

  - Teste de concepte de revistă, ziar, emisiuni radio şi TV
  - Studii de imagine pentru trusturi de presă, posturi de radio şi televiziune

 • Studii pentru furnizorii de servicii de telecomunicaţii

  - Studii de imagine pentru operatorii de telefonie fixă sau mobilă
  - Teste de produse şi servicii

 • Studii pe teme politice/sociale

  - Studii de acompaniere a campaniilor de comunicare politică (campanii electorale): testare de mesaje electorale, afişe, discursuri, spoturi electorale
  - Evaluare de campanii de comunicare pe teme sociale, pe probleme de mediu, comportamente şi stiluri de viaţă
  - Evaluare de politici publice