Departamentul de Cercetare Cantitativă (DCCN)

 

DCCN realizează cercetări de tip cantitativ ad-hoc sau de urmărire.

 

Atribuţii:

 • Relaţionarea permanentă cu clienţii actuali sau potenţiali
 • Realizarea de designuri de cercetare cantitativă
 • Eşantionare
 • Procesarea şi analiza datelor
 • Producerea rapoartelor de cercetare
 • Prezentarea rezultatelor cercetării în faţa clientului

 

Tipuri de studii:


Cercetarea ad-hoc a consumului

 • Comportament de consum (Usage & Attitudes)
  Evidenţierea comportamentelor şi atitudinilor consumatorilor din domenii variate, referitor la obiceiurile privind cumpărarea şi utilizarea produselor, gradul de notorietate al mărcilor, opinii despre preţ, modul în care marca şi/sau produsul sunt percepute sub raportul imaginii şi al caracteristicilor funcţionale.
 • Studii de imagine şi segmentare
  Surprinderea modului în care marca şi/sau produsul sunt percepute sub raportul imaginii şi al caracteristicilor funcţionale, diferenţierea între grupurile de consumatori care caută produse distincte.
 • Testări de produse
  Măsurarea percepţiei oamenilor despre un produs nou sau deja existent pe piaţă, pe baza încercării lui efective.
 • Testări de ambalaje
  Studierea concordanţei ambalajului unui produs cu percepţia privind imaginea podusului respectiv.
 • Testarea numelui mărcii
  Determinarea numelui potrivit pentru o marcă şi/sau produs, în acord cu percepţia privind imaginea mărcii şi/sau produsului respectiv în mintea consumatorilor.
 • Studii privind penetrarea pieţei
  Surprinderea gradului în care o marcă şi/sau un produs sunt răspândite pe piaţă, determinarea cotei de piaţă care îi revine.
 • Studii de concept şi poziţionare
  Testarea de concepte pentru produse noi şi testări de beneficii pentru viitoarea poziţionare a produsului.
 • Studii de satisfacţie a consumatorului
  Măsurarea graduluui de satisfacţie a consumatorului faţă de produsul şi/sau serviciul cumpărat.
 • Cumpărător misterios (mistery shopping)
  Evaluarea calităţii produselor şi/sau serviciilor unor companii prestatoare, prin identificarea atitudinii şi comportamentului angajaţilor, faţă de clienţii-observator, aflaţi incognito în sediile distribuitorului. În acest fel, o companie poate să urmărească modul în care îi sunt prezentate produsele într-un magazin, dar şi atitudinea vânzătorilor/furnizorilor faţă de clienţi.
 • Studii de sensibilitate la preţ (price sensitivity)
  Investigarea intenţiei de a cumpăra o marcă la un anumit prag al preţului, suma pe care consumatorii potenţiali sunt pregătiţi să o plătească pentru o marcă, percepţia preţului mărcilor. Aceste studii reflectă imaginea consumatorului şi permite modificarea strategiei de preţ.

Cercetarea ad-hoc a publicităţii

 • Testare de reclame (TV, radio sau print)
  Măsurarea următorilor indicatori:
  - Notorietatea neasistată a reclamelor
  - Recunoaşterea reclamelor
  - Reproducerea mesajului
  - Atitudinea faţă de reclame (plac/nu plac, originalitate, unicitate, credibilitate)
  - Intenţia de cumpărare indusă/nivel de persuadare.
   
 • Studii de tracking (urmărire) publicitar (prin ROMNIBUS sau eşantioane ad-hoc şi paneluri)
  Derularea în valuri (la anumite intervale de timp prestabilite) a unui program de cercetare având ca rezultat evidenţierea unei tendinţe în ceea ce priveşte performanţele campaniilor publicitare.
  Indicatori măsuraţi prin ad tracking:
  - Notorietatea mărcilor
  - Notorietatea reclamelor
  - Recunoaşterea mesajului/elementelor reclamelor
  - Identificarea gradului în care reclamele au plăcut, a punctelor tari ale reclamei, cât şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite
  - Intenţia de cumpărare
  - Percepţia asupra mărcilor, prin investigarea anumitor atribute
  - Comportamente de utilizare şi cumpărare a mărcilor
  - Preferinţa pentru un anume tip de ambalaj
  - Indicatori de preţ

Cercetarea ad-hoc de retail

 • Anchete ad-hoc in store
  Intervievarea cumpărătorilor sau a vizitatorilor unui magazin la intrarea/ieşirea în/din magazin, în legătură cu produsele observate sau cumpărate. Cuprinde următoarele subtipuri:
  - Selecţia produsului (Product selection)
  - Alegerea raionului (Department usage)
  - Frustrated purchase
  - Alegerea mărcii (Brand selection)
  - Atenţia faţă de client (Customer care)
   
 • Verificarea magazinului (Store checks)
  Vizitarea magazinelor în care se comercializează produse din categoria care se doreşte a fi analizată şi studierea mai multor factori precum:
  - Spaţiul din magazin destinat categoriei de produse
  - Prezenţa sau absenţa anumitor mărci din magazine
  - Spaţiul acordat fiecărei mărci în parte
  - Preţul produselor
  - Tipul de ambalaj
  - Cantitatea
  - Materialele promoţionale disponibile
  Pentru a aproxima cota de piaţă a unei mărci se determină ponderea spaţiului pe care îl ocupă marca respectivă în magazine, în totalul spaţiului ocupat de produsele din aceeaşi categorie.
 • Notorietatea reclamelor pe puncte de vânzare

  Analiza gradului de cunoaştere a reclamelor în rândul cumpărătorilor care obişnuiesc să cumpere din locuri specifice.
   

Cercetarea socială ad-hoc

  - Măsurători înainte şi după campaniile de comunicare publică
  - Studii de trafic
  - Studii despre minorităţile etnice
  - Atitudini specifice ale unor grupuri-ţintă
  - Măsurarea imaginii unor instituţii publice
  - Studii privind violenţa domestică
  - Studii privind dezvoltarea rurală/regională

Cercetări continue

  - ROMNIBUS – Studii de tracking
  - BOP – Barometrul de opinie politică

Cercetarea politică ad-hoc

IMAS deţine o expertiză consistentă în domeniul marketingului politic. IMAS a realizat sondaje ad-hoc şi analize profesioniste înainte, în timpul şi după campaniile electorale.
 

IMAS a asistat candidaţii şi partidele politice în poziţionarea lor pe scena politică, în consolidarea imaginii proprii şi în comunicarea mesajelor electorale.
- Exit poll 1996 – alegeri generale
- Exit poll 2000 – alegeri locale şi generale
 

Folosind atât BOP, cât şi anchete calitative şi cantitative, IMAS este capabil să consilieze partidele şi liderii politici cu privire la mesaje, publicuri ţintă, modurile de realizare şi efectele unei campanii electorale.